Tuyển Dụng Nhân Viên Giao Hàng

happykids052017

- Lương từ 9.000.000 đ - 12.000.000 đ/ tháng. Ngoài lương cứng còn được thưởng theo doanh số hoặc các dự án của công ty nếu tham gia hoàn thành tốt - Hưởng đầy đủ...

Tuyển Dụng Nhân Viên Kho Hàng

happykids052017

- Lương từ 7.000.000 đ - 8.000.000 đ/ tháng. Ngoài lương cứng còn được thưởng theo doanh số hoặc các dự án của công ty nêu tham gia hoàn thành tốt - Hưởng đầy đủ...

happykids052017

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh