STT Tên nhóm Tên hàng Đơn Giá Đơn vị tính
1 Đồ uống Bi dao thach Bịch 6000 Lon
2 Đồ uống Nuoc Khoang to 8000 Chai
3 Đồ uống Nuoc khoang nho 4000 Chai
4 Đồ uống Nuoc yen thach Bịch 6000 Lon
5 Đồ uống Me lon thach Bịch 6000 Lon
6 Đồ uống Nuoc red yak 6500 Lon
7 Đồ uống Tra chanh 28000 Hộp
8 Đồ uống Ca phe viet do 46000 Bịch
9 Đồ uống ca phe viet den 46500 Bịch
10 Đồ uống Ca phe viet xanh 46000 Bịch
11 Đồ uống Milo hop giay 41000 Bịch
12 Đồ uống Milo lo 58500 Bịch
13 Đồ uống Milo Bịch 31500 Bịch